Skip to content

Jak się modlić

W naszej wspólnocie Żywego Różańca Kibiców proponujemy tradycyjną formułę przyjętą dla funkcjonowania róż różańcowych. Zapisujemy się więc do jednej z róż, które obrały za patronów świętych i błogosławionych Polaków, wyniesionych na ołtarze przez Kościół, odznaczających się w swoim życiu miłością do Boga i Ojczyzny. Przystępując do modlitwy rozpoczynamy od pierwszej tajemnicy radosnej. Do każdej tajemnicy różańcowej przypisane będzie pięć osób, a więc każda róża liczyć będzie ich 20. Jeśli ktoś rezygnuje z udziału w naszej wspólnotowej modlitwie, proszony jest o informację, w celu uzupełnienia wakującego po nim miejsca.

Zmiana tajemnicy następuje w każdą niedzielę, która rozpoczyna nowy tydzień naszej modlitwy. Przesuwamy się więc wówczas o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za tydzień 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem tajemnic Różańca św. Zawierzamy Panu Bogu intencje główne, które towarzyszą naszej inicjatywie modlitewnej, także nasze indywidualne prośby (można je wpisać do księgi intencji)

Dla przypomnienia podajemy kolejność tajemnic różańcowych:

TAJEMNICE RADOSNE:
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

TAJEMNICE ŚWIATŁA:
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

TAJEMNICE BOLESNE:
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

TAJEMNICE CHWALEBNE:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.

 

Primary Sidebar